نوامبر 23, 2021

چگونه مثل ماکان آریا پارسا، هوشمند هدف گذاری کنیم؟

چگونه مثل ماکان آریا پارسا، هوشمند هدف گذاری کنیم؟ همه ی شما در زندگی تان هدف هایی دارید. هدف های بزرگ و کوچکی که برایش تلاش […]
نوامبر 23, 2021

میثم شکری ساز از کارآفرینی و استارتاپ میگوید

میثم شکری ساز از کارآفرینی و استارتاپ میگوید کارآفرینی به معنای توانایی و آمادگی یک فرد برای توسعه، سازماندهی و اداره‌ی کسب و کاری است که […]