اگر از موخوره رنج می برید بخوانید: تقویت موها با رژیم غذایی سالم