نوامبر 24, 2019
رژیم غذایی

استرس و رژیم غذایی

استرس و رژیم غذایی | زندگی در این روزها با استرس همراه است. اضطراب، سردرد، بی خوابی و خستگی ناشی از استرس را اکثر ما تجربه […]
نوامبر 12, 2019
کاهش وزن

کاهش وزن ناگهانی و اضطراب

کاهش وزن ناگهانی و اضطراب کاهش وزن ناگهانی و اضطراب | کاهش وزن یکی از نشانه های متداول اضطراب است. در این مقاله رابطه اضطراب و […]
نوامبر 11, 2019
کاهش وزن

دچار کدام هستید؟ استرس و چاقی یا استرس و لاغری!

زندگی در این روزها اکثراً با استرس همراه است. مطمئناً، همه ما اضطراب، سردرد، بی‌خوابی و خستگی ناشی از استرس را تجربه کردیم. وقتی استرس دارید، […]