می 17, 2020
اسلیو معده چیست

جراحی اسلیو چیست و چه تاثیری در درمان چاقی دارد؟

یکی از محصولات زندگی ماشینی و مدرن که منجر به تغییر سبک زندگی و تغذیه مردم شده، پیدایش معضلی به نام چاقی است. چاقی به خودی […]