دسامبر 1, 2019
درمان چاقی

عدم آشنایی با روانشناسی لاغری با اندامتان چه کرده!

چاقی یکی از بزرگترین چالش های موجود در دنیاست. متاسفانه چاقی از جهات مختلفی بر فرد و زندگی اش تاثیر می گذارد. اینکه آدم چاقی باشید، […]