اکتبر 22, 2020
درمان چاقی

درمان چاقی به صورت گروهی یا انفرادی؟

هیچ یک از شما دوست ندارید به وزن ایده آل تان حتی گرمی اضافه شود. طبیعتا هیچ کس به دنبال چاقی مفرط نیست. همین علاقه فطری […]