دسامبر 26, 2019
وزن ایده آل

قد و وزن ایده آل

بین قد و وزن ارتباط مستقیمی وجود دارد. به طور کلی، با افزایش قد، وزن افزایش می یابد. به عبارت دیگر مطالعات نشان داده اند که، […]