سپتامبر 29, 2020
تاثیرات چاقی بر ناباروری در زنان کدامند؟

چاقی و ناباروری، پرهزینه ترین مشکل خانواده های امروزی

چاقی و اضافه وزن در کشور ما کم کم دارد به یک اپیدمی بزرگ تبدیل می‌شود و زنگ خطر بیماری‌های ناشی از آن چند سالی می […]