دی ۵, ۱۳۹۸
وزن ایده آل

وزن ایده آل و قد

وزن ایده آل و قد وزن ایده آل و قد | بین قد و وزن ارتباط مستقیمی وجود دارد. به طور کلی، با افزایش قد، وزن […]
دی ۴, ۱۳۹۸
افزایش وزن

رابطه افزایش وزن و سن

رابطه افزایش وزن و سن رابطه افزایش وزن و سن | آیا هرگز برایتان پیش آمده که قبلا در کم کردن یا حفظ وزنتان مشکلی نداشتید […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۸
وزن ایده آل

تعیین وزن ایده آل با BMI یا شاخص توده بدنی

تعیین وزن ایده آل با BMI یا شاخص توده بدنی تعیین و محاسبه وزن ایده آل با BMI یا شاخص توده بدنی | چاقی، اضافه وزن […]
Buy now