کمبود ویتامین  B1 و دست و پنجه نرم کردن با هزاران مشکل