سپتامبر 21, 2020
رژیم حجمی یا ولومتریک

رژیم غذایی حجمی برای تغییر سبک زندگی

افراد زیادی فکر می‌کنند اگر کمتر غذا بخورند می‌توانند اضافه وزن خود را کنترل کنند. ولی آیا گرسنه ماندن راه مناسبی برای کنترل وزن بدن است؟ […]